You are here

Results for Temokialati

Thursday 28 March 2019
Nuku'alofa, Tonga
Ko hono tataki ‘o ha fakalakalaka ‘o ha fonua kuopau ke mahino lelei he fakakaukau ‘a kinautolu ‘oku nau ngaue’i ha fa’ahinga kaveinga fakalelei pe liliu. Ko e taha hono ‘eleminiti mahu’inga ko e tukunga fiemalie mo e nonga e ‘I ai e fonua ‘i hono lao ‘o tokoni kiai ‘etau fatungamotu’a fakasosiale. - 'Inoke Fotu Hu'akau.