You are here

Results for 'Otua

Monday 11 May 2015
Nuku'alofa, Tonga
Kuo ‘osi teka’i mai ‘ehe Pule’angaa ‘a e fo’i puluu – CEDAW pea ko e me’a pe tetau lava ‘o faii ko e lotu pe ki he ‘Otua ke fai pe ‘eia hono finangalo, ‘oua ‘e manasi’i, he ko e me’a pe ia ‘e tu’u, tu’uloa mo lelei ki Tonga ni. – Sione Tu’itupou Fotu.