You are here

Results for Inoke Fotu Hu'akau

Monday 15 March 2021

Sydney, Australia
‘Oku tatala ma’u pe e pulonga ‘o e fifili he taimi ‘oku fasitanunu e ngaahi kaupeau he halafononga ‘o e tangata ha vaaita ‘o e lau ‘ene sivilaise. ‘Oku tu’ula ai ha fifili kiha felave’I ‘o e ngaahi peau faka-mamani-lahi ‘oku ha ho’o kupenga-ope he mahina ‘uluaki ‘o e 2021. Ka, ‘oku tohoaki e tokanga kiha kaveinga ‘e ua kuo ofongi ‘e he Matanga Tonga. ‘Uluaki ko e “Corruption kills people - Hanga 'e he Faihala 'o Faka'auha 'a e Fonua”; ua, ko e “Covid-19” ‘I hono ngaahi fotunga kehekehe. Fakatou’osi kinaua ‘oku na lave’i e ‘Otu Tonga. - 'Inoke Fotu Hu’akau.