You are here

Results for 'Inoke Afeaki

Thursday 16 January 2020

Nuku'alofa, Tonga
‘I mamani ‘oku pau ke ta’ofi mo teke’i ma’upe ka ‘i ai ha kaunoa mo ha hala loto’api atu ‘a e Politikale ‘i he sipoti. ‘Oku tohi mata’ā’ā eni ‘i he ngaahi konisitutone lelei ‘a e ngaahi kautaha sipoti` mo honau ngaahi va’a fakalao`. Ko e ‘Akapulu ‘Iunioni ‘a Tongfa ‘oku ‘ikai ‘aupito ke ‘iai ha’ane makehe ‘a’ana kapau ‘oku tau fiema’u ke fai ha laka kimu’a ‘o hange ko e ngaahi Fonua ko ee`. Ka ko e ta’u ‘e 2 mo e konga ko’eni kuotau fononga mai ai ku ou siotonu ai ‘i he ngaahi founga fakahoko ngaue ‘a e Komiti ‘Akapulu ‘a Tonga, ‘i he’enau feinga fakapa’anga pea mo e feinga faingamalie fakafo’ituitui pea mo ha paati fakapolitikale mo ha’anautolu` feinga ke a’u hanau kau poupou ke nau fili ‘i he ‘enau paati` ‘oka fai e fili koia-fakapolitikale. By 'Inoke Afeaki.
Saturday 22 July 2017
Nuku'alofa, Tonga
‘Inoke Afeaki (44) former 'Ikale Tahi captain has been recruited as Director of Operations for Team Tonga by the Tonga Sports Association and National Olympic Committee (TASANOC).
Node is premium Premium content