You are here

Results for Ian

Friday 16 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Kuo ha’u a Gita pea ‘alu, pehe ki he ‘aahi na’e fai ‘e Ian ki he ‘Out Ha’apai. Ko ‘etau langa fonua 'i he ‘Out Ha’apai he hili ‘a Ian (Gategory 5) ‘oku te’eki ‘osi. ‘Ofa ke ‘oua ‘e lelea hotau loto ka tau toe ki’i vakai si’i ki he’etau tonounou na’e fai ‘i Ha’apai he ko e Pule’anga eni ‘e tolu mo e ‘ikai lava lelei. - 'Inoke Fotu Hu'akau.
Node is premium Premium content