You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

‘Ofa atu mei Port Vila

Port Vila, Vanuatu

‘Etita,

Fakafeta'i ko kimautolu eni fanau ako lao ‘i Port Vila kumau kei mo'ui pe he

‘osi atu e maumau ne fakahoko ‘e Cyclone Pam. Ka oku fetukutuku 'a e fanauako meihe ngaahi pule'anga kehe Fiji, Samoa, Solomon, ko e tokanga mai honau pule'anga ke fakafoki kinautolu pea toki ‘omai he ‘osi mo clear ‘aupito e cyclone meihe fonua ni. Ka ko ‘emau fakatangi atu pe ki he pule'anga Tonga ko ‘emau ako koeni ke mau ngaue ke langa hake hotau fonua mo tokoni ki he ‘ekonomika hotau fonua, koia ai pe ‘e ‘I ai nai ha fakakaukau ke fai ha tokanga pe tokoni mai ki he kau Tonga ‘oku mau kei toe heni.

Ko e konga e fanau Tonga kuo nau foki atu kinautolu he ‘aho ni (17 o Ma'asi 2015) ‘a ia ko e kau New Zealand Aid pe. ‘Oku mau toe toko 10 pe heni, ko e faka-tangi pe na’a ‘i ai ha tokoni mai ‘a e pule'angaKi heni ki he fanau ako Tonga heni.

Malo ‘aupito

kiha toe fakaikiiki fetu'utaki mai pe kia au ki he'eku telefoni

Tupou Fa'aoa

678 5454546