You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko e 'ofa mei Amerika Samoa

Pago Pago, American Samoa

Etita,

'I he fekau 'a e Poate 'o e Kalapu Fofo'anga 'o Amerika Samoa, ko e va'a ngaue 'o e Tongan Community of American Samoa, 'oku 'oatu heni 'e mau fakamalo lotohounga ki he Matangi Tonga 'i hono fakaa'u mai e ngaahi ongoongo mo e 'ata 'o e me'afaka'eiki mamahi kae fakahisitolia koia ne fai he toka'anga 'o e Princess Ashika.

'Oku 'oatu ai pe mo e loto mafana 'i he fiekaungamamahi, 'ofa mo e toka'i 'a e ta'ahine Pilinisesi Salote Pilolevu Tuita 'i si'ene fie fakaha 'ene fie kau he lau 'o a'u tonu ki he totau'anga hono kanga 'i 'oseni. Ko e fa'ahinga 'ofa mo e toka'i 'e 'ikai ngalo ngofua pea 'e hounga 'o a'u ki he loto 'o e kainga 'oku huki tonu ai e mamahini. Ta'ahine Pilinisesi Pilolevu 'oku mau langilnagi'ia ho'o fie kau he'e mau 'apasia tu'ani. Kuo 'afio'i 'e he Tu'i 'o e Langi ho'o fiekangamamahi pea kuo lau ho'o kau mai.

Ki he ngaahi famili kotoa 'oku tofanga he fu'u mamahini, 'oku lo'imata'ia e Tonga kotoa 'oku 'ikai ke a'u tonu atu ki Tonga ka 'oku mau kau atu he faifatongia lelei 'a e Matangi Tonga. 'Oku mau tangi atu pe mei tu'angalu he 'oku mau kei lau fanga kui, tamai mo e fa'e, tuonga'ane mo e tuofafine mo e fanau, pea kei laulaunoa famili mo fonua atu pe ki Tonga.

Ko e fakamanatu lelei taha 'o e kuohili mo e kau pekia, ke tau fakaola lelei ange 'e tau mo'ui ko honau fakamanatu.

Pea 'oku mau kole heni ki he Tamai Ta'engata, 'i he huafa hono 'Alo ko Sisu Kalaisi, ke tapuaki'i a 'Ene 'Afio, Siaosi Tupou V, Ta'ahine Pilinisesi, Salote Pilolevu Tuita mo e Pule'annga Tonga pea mo e Tonga kotoa pe. 'Oku mau kole heni ha tapuaki makehe ki he ngaahi laumalie kotoa pe 'o kinautolu ne totau he fakatamaki ki he vaka ko e Ashika. Fakataha'i ange kimautolu 'Eiki, ke mau kei fakamo'oni'i ki ho'o 'afio, 'e 'Otua, ko e Tamai Ta'engata 'oku mau kei loto mafana mo loto fiemalie ke kei to'o ai pe kia kimautolu 'a e huafa ho 'Alo, pea manatu ma'u ai pe kiate ia, mo tauhi 'e ne ngaahi fekau 'a ia kuo ne tuku mai kia kimautolu.

Faka'apa'apa Atu.

Mafi 'o Amerika Samoa.

slkava [at] hotmail [dot] com