You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Koeha koa kuo tau pehe ai?

USA

'Etita,

Re: "Uncle disputes Noble Tu'iha'ateiho's paternity" He claimed that the current Noble Tu'iha'ateiho is not the real son of the late noble but instead he is the son of another noble, the former Minister Police namely Siaosi Faletau (formerly Hon. 'Akau'ola).

'Oku fu'u faka'ofa 'aupito 'a e 'ata mai 'o e ngaahi tala'a ko'eni' he 'oku 'ikai ko ha'ane toki hoko eni. Ne lahi 'ene 'asi mai mo hono fehu'ia he kuohili' ka na'e pehe'i hifo pe pea hange kuo molia ai pe 'o 'ikai 'ilo pe ko e ha koa' e mo'oni. Ko e ngaahi palopalema pehe ni 'oku ne hoha'asi e ngaahi loto pe 'oku kei lele totonu nai e ngaahi hako 'ea totonu' he ngaahi hingoa Nopele pe 'ikai.

Kuo kehe eni e taimi he kuo lava pe ke 'ilo fakapapau pe ko hai e tamai 'i hono gaue'aki 'ae sivi toto pea mo e ngaahi sivi makeke 'okapau kuo 'i fa'itoka e tamai faka'iloa'. Ko e fehu'i leva 'oku pehe ni; 'oku totonu nai ke lele hala ai pe 'a e 'ea kihe hako koia' pe 'e fakatonutonu ki he tonu pasika taha?

'Oku mahu'inga foki ke fai ha sio kihe ngaahi hingoa Nopele kotoa pe he 'oku hange ko e meimei tokolahi 'oku fehu'ia kotoa pe 'a e hako totonu' ki he hingoa'.

Kapau 'e fai ha fakatonutonu 'o 'ilo 'oku fai ha maumau koeha leva e me'a 'e hoko? 'E lele hala ai pe he kuo fehalaaki? 'I he ngaahi uike kuo maliu atu' ne haa mai 'e tu'u 'a e fanau iiki ke fehu'ia 'a e koloa 'a e 'Ea totonu'. 'Oku tau nga'unu nai kiha taimi 'e veteki maamaalie 'a e totonu' koe'uhi ko e ngaahi fehalaaki 'a e matu'a'. 'Oku hange 'oku tau fihia he lea 'a e tohi matolu "ko e hia 'a e matu'a 'e fua ia 'e he fanau' pea ko e hia 'a e fanau' 'e fua ia 'e he matu'a'.

'Oku hange kiate au 'e 'i ai e taimi e fai ai 'a e 'eke totonu ki he 'ea he fale 'o e Tu'i' 'e he fanga 'Alo 'o Ma'atu'. 'Oku toe 'i ai e fifili pe kohai 'e 'ea ki he hingoa Tuita' ka 'i he taimi tatau pe 'oku 'i he Konisitutone tokua 'oku 'Ea pe 'a fefine, 'oku mo'oni nai eni pe ko e fananga pe. Ko e fifili leva 'oku hange 'oku pelepelengesi ke fehu'i mo hono talanoa'i ka 'oku ou tui 'oku totonu ke fai ha talanoa ki ai lolotonga e kei laumalie lelei 'a Hou'eiki pea kapau na'e fai ha maumau pea 'oku totonu ke 'oua 'e tanu he taha ni 'e tanu 'e taha 'o puli e mo'oni pea ke fakatonutonu kei taimi ke 'oua 'e hoko hange ha ta'aki mala' 'a 'eni kuo tau mamata tonu ki ai 'i he tali hopo ko'eni'.

'Oku ou kole fakamolemole atu na'a kuo te paki'i ha lou telie, ka 'oku tu'unga pe foki 'a e fifili' mo e tala'a' ko hono tuku mai kihe fakamaau'anga pea fakamafola he paenga ni.

Malie lahi ee!

Joshua [dot] Nehasi [at] AlaskaAir [dot] com