You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Kohai 'oku hao pea kohai 'oku tautea'i

Nu'usila

'Etita,

Kole ke u ki'i fehu'i ki he Sia ko Kafoa. 'Oku malie ho'o ngaahi poini pea kapau na'a ke kanititeiti he 'ikai te u fili 'ia koe. Ne u pehe kuo tau mavahe mei he me'a ko ia kae hange kuo ke toe fakaava ha kapa kelemutu (hufanga he fakatapu) ho'o feinga ke taukapo'i e tu'utu'uni 'a e palemia. 'Oku 'i ai pe 'ene mo'oni 'i ho'o li mai e 'ofa mo e ngaahi naunau ko ena 'o e pule lelei hange ko ia ne fakaha 'e he Palemia hono fakaha e tautea e minisita.

Ko 'eku fie fehu'i kohai 'oku ngaue'aki ki ai e lao pea kohai 'oku 'ikai. Ko e meimei uike tatau hono tuku mai e ongongo ki he minister ne ha 'i he ngaahi pepa mo e 'ofisa he 'ofisi 'o e Palemia ne tuku ki tu'a ko e tukuaki'i na'a ne fai e tohi ke faka'ata mai 'aki e 'u me'alele ki he fakataha e kau taki he Pasifiki ne fai 'i Tonga na. Ne peesi mu'omu'a he nusipepa Taimi 'o Tonga pea toe ha he Kele'a. Ne tuku e 'ofisa ki tu'a kae fai e fakatotolo 'a ia ko e founga ia 'a mamani. Ne 'ikai ha me'alele ia ne faka'ata ki tu'a pea 'ikai ha pa'anga 'a e pule'anga 'e mole.

Kohai nai he toko ua ni ne ngaue'aki ki ai e lao, ko ena kuo mahino main e maumau'i 'e he minisita e lao 'o e fonua. 'Oku ke pehe ne tonu pe hono tuku 'i loto kae fai e fakatotolo. Kataki 'o tokoni mai mu'a.

Faka'osi pe mu'a Sia ko Kafoa 'oua mu'a te ke fu'u li pehe'i 'emau faitohi ki lalo 'o tala ko e veve. Tuhu'I mai e veve 'aki ha poini kae 'oua 'e faluku.

Faka'apa'apa atu,

Pola Loiti.

polaloiti [at] yahoo [dot] co [dot] nz