Skip to main content

You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Tuku 'a e liliu kae langa ha falemalolo mo ha tafenga vai

'Etita,

Koeha 'a e palani ta'u nima 'a e Minisita Ngaue mo e Minisita Takimamata.

Kataki fakamolemole mu'a, kae hao atu ki'i fakakaukau tu'a ko'eni. Ko e mamahi'i fonua 'ata'ata pe eni ia, 'oku tupunga ai 'a e fakakaukau ko'eni, hei'ilo na'a fanongo mai ongo minisita. Kuo mei senituli ko 'ene 'uha pe 'a Tonga kuo tafea 'a loto Nuku'alofa, pea 'osi koia pea nofo ai pe 'a e vai 'o fanau ai 'a e namu, ko e tupunga ia 'a e ma'u 'a e mofi tengi 'o puke ai, hotau kakai.

Ko e ngaahi 'aho malolo, kuo mei 'osi hotau kakai ki he ngaahi matatahi he kaime'akai, ngaahi matatahi lahi 'i Tongatapu mo Vava'u, hala ia he falemalolo pea kapau 'oku 'i ai ha falemalolo, ko e me'a pe 'e ua, ko e maumau pe ko e fu'u palaku ke ngaue'aki, hufanga he tapu. Ko e fo'i palopalema 'eni 'e ua, kuo laulau to'u tangata 'oku te'eki ke loto lahi fe'unga ha taha ke ne taukapo'i ki Falealea. 'Oku tau mo'ua pe he taukave'i 'a e liliu. Kainga Tonga 'oku 'ikai te u tui kia Mafi 'o Samoa ke fakatonuhia'i 'a e ongo minisita, he 'oku ou tui 'oku totonu ke kau 'a e ongo fo'i me'a 'e ua ko'eni. ke fakakaukau ki ai 'a e ni'ihi 'oku teu fili Falealea he ta'uni.

Kainga Tonga 'oku mamahi homau loto 'emau 'aahi atu 'o sio ki he palopalema 'ene laulau senituli, 'oku 'ikai fai kiai ha tokanga, te u feinga lahi heni ke mau feinga pa'anga hei'ilo na'amau lava 'o tokoni atu, ka ko e me'a fakamamahi 'eku sio ki hotau kakai, kuo nau siokita mo takitaha feinga pe 'ene tu'umalie fakataautaha he'enau hoko ko e Minisita, pe ma'olunga he ngaahi potungaue 'a e puleanga, pea mo'oni 'etau lea Tonga 'oku taka, 'Taki taha uku 'ene fonu.'

'Ofa lahi atu.

Ika Helani

ivea [at] sbcglobal [dot] net