You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fe'ia 'a e Minisita Ngaue mo Takimamata?

'Aositelelia

'Etita,

Fakamolemole mu'a kae hao atu ki'i fkkaukau ko'eni, ne u toki foki mai mei Tonga, kou sio 'oku lahi 'a e ngaahi langa fakalakalaka ka 'oku te'eki fakakaukau 'a e pule'anga ke 'ai ha ngaahi fakatafenga vai he ngaahi feitu'u fakapule'anga, pe ko e ngaahi hala. Ne to 'a e 'uha lahi 'aupito lolotonga 'eku 'i hena, pea ko e faka'ofa atu 'a e lue pe 'a e fanau ako he vai, kofe'ia 'a e Minisita Ngaue, me'ani 'oku 'ikai ke fakakaukau ia ha fa'ahinga founga ke solova ai 'a e palopalema koia.

Fefe 'a e ngaahi matatahi? ne u 'alu atu ki Hihifo ki he matatahi ai ,'oku mahalo ko e kau kaime'akai ai he 'aho koia ne lahi hake he toko 300 tupu. Ko e fale malolo pe 'e taha ka na'e maumau ia. Ko e fehu'i ne 'alu kife toko 300 ko'eni he taimi ne fiema'u ai ke nau 'alu ki falemalolo. 'Oku te'eki nai ke fakakaukau 'a e Minisita Ngaue ia ki he palopalema ko'eni? Fefe nai 'a e Minisita ki he Takimamata?

Tonga mou tu'u 'o ngaue'i ha fo'i palopalema 'e taha ke lava, he koe me'a fakama 'emau 'a'ahi atu ki hotau ki'i fonua, 'oku fu'u ma'ulalo pehe 'a e fakafotunga. Tane'ine'i ke puke hotau kakai he ngaahi mahaki kehekehe ko e kei to lalo 'a e sivilaise he fonua.

Tu'a 'ofa atu,

Ika Helani

ivea [at] sbcglobal [dot] net