You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fie'ilo ki he Minisita Pa'anga mo e Tonga Now

USA

'Etita,

Kataki pe he fehu'i ni ka 'oku 'uhinga pe foki 'o ha fehu'i ko e ta'emahino. 'I he ngaahi uike kuo maliu atu ne paaki mai tokua 'oku 'i ai 'a e faka-'aluma kuo fakafisi e Minisita Pa'anga, 'i he ngaahi 'aho si'i pe mei ai kuo ma'u ha fakamatala meia Minisita Afualo Matoto tokua 'oku 'ikai mo'oni e talanoa' pea toe hili ha ngaahi 'aho si'i kuo toe pa'aki mai 'oku 'ikai pe ke fakafisi e Minisita Pa'anga ia ka 'oku ki'i folau tokua 'i ha fatongia. 'I he taimi na'e kamata ai e muhumuhu mo e fehu'ia 'o e fakafisi ko 'eni' ne tuku mai ha popoaki fakatokanga he internet 'o pehe "Tonga-Now has been shutdown until further notice."

'I he ta'u kuo 'osi' na'e tuku mai ai ha fakatokanga tokua 'e tapuni e Website pea hili ha ngaahi 'aho lahi pea toe fakaha mai 'e toe hoko atu pe he na'e lahi e kainga Tonga na'e 'ikai ke nau loto ke tapuni he 'oku fu'u 'aonga e ngaahi fakama'ala'ala ne tufaki mai ai ki he 'i ngaahi faifatongia 'a e pule'anga'.

Ko e fo'i tapuni ko 'eni' na'e fakafokifa pe pea 'ikai ha toe lau ki ai. 'Oku 'i ai nai ha felave'i 'a e tamate'i 'o e polokalama ongoongo ko 'eni mo e talanoa 'e fakafisi e Minisita Pa'anga? 'Oku 'i ai ha makuku pe fetoo'aki 'o hange ko e ngaahi fekumi ko 'eni ki hono ngaue ta'e fakalao 'aki e pa'anga tokoni 'a e potungaue Takimamata mo e Komiti 'akapulu?

'Oku 'uhinga pe foki hono fehu'i' he 'oku fu'u vaavaaofi e ngaahi fetukuaki ko 'eni.

Malo e ngaue kau Minisita' pea 'e mo'oni pe lea 'a e punake' "'E 'ilo pe 'akau 'i hono fua" 'oku toe 'i ai mo e lea fakapunake 'e taha 'oku pehe "Lilolilo pe ka 'e kio."

'Ofa pe 'oku mahino atu e fakafehu'i 'oku fai

S. Moimoiangaha

Joshua [dot] Nehasi [at] AlaskaAir [dot] com