You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko e 'Otua mo Tonga ko hotau Tofi'a

Auckland, New Zealand

'Etita,

'Oku ou fie tuku ha faka'apa'apa ki he Tamai 'oku 'Afio 'i Hevani ko e ngaahi lelei kotoa pe kuo faka'inasi 'aki e fo'i mamani pea lave ai kita ko e motu'a Tonga, he 'oku mahino ai 'a e 'ikai filifilimanako 'a e 'ofa 'a e Tu'i 'o e Langi mo Mamani.

'Oku 'ikai ha lea fe'unga mo taau ke fakaha 'aki e fakamalo tu'a ni ki he ngaue kafakafa kuo fai 'e he Matangi Tonga' 'o lave ai e Tonga kotoa pe 'i he kolope 'i hono tufaki e ngaahi ongoongo mei hotau ki'i fonua 'ofa'anga. 'I he mamata ki he fotu malimali 'a e famili Matangi Tonga mo e popoaki talamonu' 'o e Kilisimasi, 'oku hange 'oku ne fakamanatu mai e lea 'o e ngaahi kuonga' talu hono ui fakatenetene a Tonga 'e Cpt Cook "The Friendly Islands" ("Otumotu Anga'ofa).

'Oku oatu 'a e talamonu mo e 'ofa lahi ki he Tonga kotoa pe lolotonga e teu 'o e Kilisimasi ko e fakamanatu 'o e 'aho 'Alo'i 'o e Fakamo'ui'. Fakamalo atu ki he langa fonua kuo fai 'e he Palemia mo e kau Minisita pea pehe ki he kau ngaue fakapule'anga kotoa pe neongo 'a e fetoo'aki 'a e ngaahi 'uhinga' mo kinautolu 'oku fakaanga.

'Oku fie 'oatu 'a e kole fakamolemole kapau ne heva e fakatamaiki 'i ha to'onga lea pe 'uhinga 'o lavea ai ha loto 'i he taimi ne fai ai e taalanga mo e lafo 'i he paenga ni. 'Ofa ke mou ma'u ha Kilisimasi fiefia mo ha ta'ufo'ou monu'ia, pea ke nofo'ia ma'u pe 'i he loto' "Ko e 'Otua mo Tonga ko hotau Tofi'a."

Pesi Fonua mo e famili Matangi Tonga, Malo e ngaue he 'oku mo'oni pe lea' 'a e punake "Oku 'ilo pe 'akau hono fua."

Kava kuo heka! 'Ave ia ma'ae Matangi Tonga!

'Ofa atu mei he tumutupu 'o e Kolope (Alaska).

J. Moimoiangaha

Joshua [dot] Nehasi [at] AlaskaAir [dot] com