You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Po'uli LooLoo e 'Otu Felenite

New Zealand

'Etita,

'Oiaue!! 'Oiaue!! Kuo too 'a e La'aa 'Ofeina 'o e 'Otu Tonga. 'Oiaue 'a e Tama Langi 'ofa 'i hono kakai e !! Ha'ele a Tama he 'e kei Lakoifie lelei pe ho'o ngaahi maa'imoa 'i homau ngaahi lotofale tu'a ni.

Fakafeta'i pe kia Sihova he na'a ne foaki mai pea kuo ne toe to'o atu, kae malo'ia aipe ho huafa ma'oni'oni e!!

Fakatauange kene tootoofaa a 'i he nonga moe fiemalie 'a e 'Otua, pea kene kei foaki nonga mai ki he Ta'ahine Kuini kae'uma'aa 'a e Fale 'o Ha'a Moheofo.

Tu'a 'ofa atu,

Molumalu 'o Ha'angata

Soosoo Tuiivai

stuiivai [at] yahoo [dot] com [dot] au