You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ngaue'aki 'a e Lolo niu ki he 'uhila

Australia

'Etita,

Fakatulou kae 'ata ke u ki'i fokotu'u atu.

Fefe nai ke fulihi ...‘a e misini 'uhila 'i he fanga ki'i motu ke fakalele 'aki ...‘a e lolo niu (bio diesel). Kapau ko e misini lolo tisolo ...‘a ia ko e fakafuofua atu ko e fo...’i niu motu...’u pe ...‘e tolu ki he ...‘iuniti (kWhr) pea mo e totongi ...‘a hono fakalele.

Malo,

Vilo Niumeitolu

niu [at] bigbutton [dot] com [dot] au