You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Lo'au ena Lo'au eni

USA

'Etita,

Na'e fai e ki'i holomui 'o maalooloo peau pehe te u foki mai kuo mohe e motu'a mei Ma'ananga,' ne hala e ma'u ia taa ko e' ne hola ia 'o tufi puupuu mai mei pulotu ke fai 'aki 'ene tolo' mo maumau taimi'.

'Oku toki mahino mai taa ko e mo'oni pe 'a "Fekumi ia 'a Lo'au." Kuou toki fakatokanga'i ko e fekumi 'oku fai mei he 'Api ko Ma'anga' pea hange ko e lau 'a OKT "Fananga" 'oku foki faka-holomui e fekumi ke toe kamata mai e mo'ui 'a Lo'au'.

'Oku mahino foki 'i he founga ko 'eni' 'oku 'ikai ke tui a Tofua'ipangai ia ki he ngaahi ngaahi hisitolia 'oku lolotonga ako'i 'aki e fanau ako 'i Tonga 'i he lolotonga' mo e kuohili'. 'Oku toe mahino mai foki ko e fekumi ko 'eni ke toe fakatonutonu 'a e ngaahi me'a 'oku hange ha loi'. Kuo laui ta'u e fekumi ko 'eni kia Lo'au' ka 'oku te'eki ke fai ha sio kiha fua. Koia 'oku ou kole fakamolemole atu pe mu'a Tangata ke tuku a hono teke mu'a holo hoku hingoa' i ho'o talanoa he 'oku ou manini'ia 'i he taimi kotoa pe 'oku ke hiki holo au he ngalu'ea'. 'Oku sai pe kapau ko ho'o manako he hingoa pe ko ho'o kei manatu pe ki he 'eku ngaahi talanoa'.Tofua'ipangai, kuo tu'o lahi 'eku 'a'ahi atu ke fafangu koe mei ho'o mohe' mo e 'ikai loto e 'Etita' ke fafangu koe he 'oku lahi ho'o ngaue fekumi', koia neu tuku atu ai pe'a e ngaahi poopoaki ke fakahoko atu kapau 'e faingamalie ko ia ai kuou toe foki mai ke ui 'osi 'eku mafatua peau 'ilo'i pe kuo ke toe lau'i au. 'Oku ou kole atu ke tuku mu'a ho'o hoha'a mai he 'oku 'i ai e kakai 'oku nau tu'u he matapaa' ke malu'i e 'api ko Ma'ananga' pea koia 'oku 'ikai a'u atu ai 'eku feinga'. Ne u 'osi feinga atu 'i ho'o vaka meili' pea talamai 'oku 'ikai ngaue e taulanga, ko hono 'uhinga ia 'oku fai mai ai e toe feinga ke kole ki he Matangi Tonga' na'a fakangofua mai ke u fanifo 'i tahi moana' pe teu lofa atu he ngalu'ea'.

Te u tatau atu he kae 'oatu e fakamaama ko 'eni' mo e mahino kiate au e lave 'a OKT, 'oku 'ikai ta'e toka'i 'e taha ia e 'api ko Ma'ananga' mo e tangata ko Lo'au' ka 'oku totonu ke fakafofonga'i mai ke fe'unga mo hono vikiviki'i. 'Oku fu'u ma'olunga hono sani mo viki ka 'oku faka-matatu'a hono faka-fofonga'i. 'Oku totonu ke ke mahino'i 'oku fie Lo'au ena ka ko Lo'au eni, 'oku fie nofo Ma'ananga 'ena 'oku lolotonga nofo 'i Ma'ananga 'eni.'Ofa pe 'oku mahino atu e faka-'amu moe faka-'anaua'Siosaia Moimoiangaha

'Api Ko Siatahi

siatahi [at] yahoo [dot] com