You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fili Si'i 'a 'e 'Otu Ha'apai

New Zealand

'Etita,Tau haka he langi kuo tau he faka'inasi mei loto langi mo loto palasi ke kau atu si'i Fineasi Funaki he to'ofohe hono langa'i e fonua ki he lelei fakalukufua. Pea tuku pe 'a ha'a ta'efiemalie ia ke nau laka mo kaila ka e fai pe ho fatongia 'ou ke 'alaha pea ngingila. Ha'apai Veu, kuo taimi ke ta 'a 'o fai ha fili fakapotopoto he kuo ngahaha noa'ia 'a e ngaahi matafanga, ka e nonga pe 'a e vahe Lifuka. Kou fokotu'u atu 'a e fefine ko Sela Kasinga ke ta loto taha ki ai. He ko e fefine 'o e Kolomu'a mo e kolotau ko Velata. Fakamanimani ai 'ene ngaahi kaveinga ke ke fiefia pea u fiefia. He 'oku ne laulau kakala ki he la'a 'i he vava pea pehe ki he maka 'o lalo fonua. 'Osi fe'unga pe kau poto ia 'o Tonga'eiki ki Falealea mo hono ngaahi tipeiti. 'Ave 'e taua 'a Sela kene palanisi e ngaahi 'atamai, mo ma'u ai si'ane fo'i topai pea pasi leva e 'Otu Ha'apai" Kuo tau fe'unga ki tautolu 'i he loto'i Pule'anga, he kuo 'ohake 'etau fanau tama 'Alisi Afeaki Taumoepeau ke tohi'i pea fakamo'oni'i 'i he hisitolia ko e fufofua fefine ki he lakanga Minisita pea 'au'ata he ko e kakala ki he lao 'o e fonua mo e ma'uma'uluta. Pea tau fiefia he ko e 'ofefine 'o Afeaki ta pea ngali, taau pe lei mo e tofua'a. Tau toe ma'u foki moe fuofua papalangi kuo tohi'i he hisitolia 'a hono fili ki he lakanga Minisita he ko e hoa ia 'o Tafolosa Kaitapu, ko e 'ilamutu 'o Afeaki. He'ikai fai ha ofo he kuo ta ka e huli e hako ni ko e kakai faifatongia 'a Tupou mo Hou'eiki. Talavou honau 'atamai, talavou 'enau fotu mai pea 'amo'amoange 'a e anga faka'apa'apa mo faka'aki'akimui (lotu lelei 'a e fanga kui). Ha ha'o lau Ha'apai? Kapau te tau loto taha kia Sela pea toki mo'oni hota hingoa "Ha'apai Tu'u Ho'o Kaimu'a"'Ofa atu

Longolongo'aevalu

direction2u [at] xtra [dot] co [dot] nz