You are here

Results for Tonga. Chinese aid to Tonga

Monday 20 June 2022

Nuku'alofa, Tonga
Ko e me’a fakafiefia ma’u pe kiate kimautolu ke kau fakataha ‘i he kātoanga foaki ‘oe ngaahi tokoni mei Siaina ki Tonga. Ko e tu’otolu ‘aki ‘eni he ta’u΄ ni ‘a e kau fakataha ‘a e ‘Ofisi Faka’amipasitoa Siaina mo e ‘Ofisi ‘o e Palēmia ke fakahoko e kātoanga foaki ‘o e ngaahi palau ‘a ia ko hono fakakātoa ko e palau ‘e 70 kuo foaki ki he Pule’anga Tonga. Ko e ngaahi palau koia ‘e 30, ko e taha ia ‘o e makatu’unga malohi ‘o e ‘a’ahi mai ki Tonga΄ ni ‘a e Fakafofonga ‘o e Kōsiliō Fakafonua moe ‘Eiki Ministā ki Muli ‘a Siaina he ‘aho 31 Me ki he 1 Sune. Fai ‘e he ‘Amipasitoa Cao Xiaolin ‘i he kātoanga foaki ‘o e ngaahi Palau mei Siaina ki Tonga ‘aho 10 Sune, 2022