You are here

Results for Sisino

Friday 12 February 2016
Nuku'alofa, Tonga
‘I he ngaahi uike kuo maliu atuu, na’e lahi ‘a e talanga’i ‘o e lipooti ‘ae BBC fekau’aki mo e fika 1 ‘a e kakai tangata Tongaa ‘i he fu’u sisinoo (obese) kae fika 2 ‘a Ha’amoa, pea fika 1 ‘a e kakai fefine Ha’amoaa kae fika 2 ‘a Tonga ni, ‘i mamani. Ko e ma’u’anga fakamatala ‘e taha ‘oku pehee ai ‘oku 70% ‘a e kakai fefine Tongaa pea 50% ‘a e kakai tangata Tongaa ‘oku fu’u sisino, pea ko e 80% ‘o e kakai lalahi ‘o Tonga ni ‘oku sino lahi (overweight).
1 comment