You are here

Results for Sipoti 'o e Pasifiki.

Wednesday 21 August 2013
Neiafu, Vava'u, Tonga
'Oku patoloaki 'e he Sipoti 'a e ngaue fakataha mo e 'ulungaanga fakakaume'a, ‘o ‘ikai ngata pe ‘i he tu’unga faka-loto-fonua mo e fakakaunga’api, kae ope atu ki he toenga ‘o e kolope. – Paula K. Kava.
Node is premium Premium content