You are here

Results for Potungaue Polisi

Monday 26 March 2007
Nuku'alofa, Tonga
Makatu'unga he lahi ngaahi fetu'utaki mai ki he Tau Malu'i Fonua 'a Tonga 'i he loto tailiili mo e hoha'a, hili 'enau fanongoa ki he ngaahi fakamanamana na'e fai 'e 'Akilisi Pohiva 'a ia 'oku 'asi he ngaahi ongoongo mei tu'apule'anga. 'Oku 'oatu ai heni he Tau Malu'i Fonua 'a Tonga 'a e fanongonongo ko 'eni mo e taumu'a ki he nonga moe ma'uma'uluta 'a e nofo 'a eĀ fonua.
Node is premium Premium content