You are here

Results for PATOA

Saturday 25 April 2020

Nuku'alofa, Tonga
The resistance of the late Prime Minister Hon. 'Akilisi Pohiva to the ideas of formalizing his party and establishing a succession plan, has led to a falling apart of the Paati Temokalati ‘Otumotu Anga‘ofa (PATOA), and the closing of a chapter in Tonga's Democratic Reform process. By Pesi Fonua.
Node is premium Premium content
Wednesday 7 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Kuo hiki a Tonga mei he lao ‘o e ‘ikonomika-tonga, ko e “Si’i Femolimoli’I” ki he “Lahi ‘au kae Si’i ‘aku”, malie! 'Oku toe kanoni ‘aki foki hotau palopalema ‘etau ma’u ha fa’ahinga Pule’anga ‘oku fisi ki tu’a mei ai ‘a e fa’ahinga ta’emaau na’e te’eki ai ke tau mamata kiai he ngaahi kuonga ‘o onopooni ‘i Tonga. - 'Inoke Fotu Hu'akau.