You are here

Results for MDG

Tuesday 28 June 2011
'Aokalani, Nu'usila
'Oku ou faka'amu pe keke mea'i Katalin, kuo hanga 'ehe ngaahi fonua, kau ai 'a e EU 'o fakafaingofua'i 'etau fengaue'aki 'aki hano fokotu'u 'o ha ngaahi 'ofisi 'o kau ai 'a e 'Ofisi Fakafeitu'u 'i Suva, Fisi. 'Oku 'I ai hotau 'ofisi fakafeitu'u 'i Geneva kene fakahoko fatongia ki he WTO. - Dr Fotu K.V. Fisiiahi.
Node is premium Premium content