You are here

Results for Komisoni fekumi ki he mo'oni

Tuesday 30 September 2014
Nuku'alofa, Tonga
Ko e fokotu'u fakakaukau 'eni ke hanga 'ehe Pule'anga 'o fokotu'u ha 'Komisoni Fekumi ki he Mo'oni' (sort of Truth Commission) he vave taha ke nau fekumi ki he mo'oni kakato 'o e 'uhinga na'e hoko ai 'a e 16/11. – S. Tu'itupou Fotu.
Node is premium Premium content