You are here

Results for fakapolitikale

Wednesday 18 January 2006
Long Beach, California, USA
Ko e kau Ngaue fakapule`angá ko e huitu`a mo`oni ia `o e Pule`angá he ko kinautolu `oku nau fakahoko ngaue mo fakalele `a e fonuá. Ko e ngaahi nima ia mo e va`e `o e Va`a Pule `o e Pule`angá `i hono fakahoko `a e ngaahi lao kuo paasi `e he Fale Aleá pea `osi fakamo`oni huafa ki ai `Ene `Afió. - ‘Ofa ki Tonga
Node is premium Premium content