You are here

Results for Embassy of China in Tonga

Friday 14 January 2022
Embassy China

Nuku'alofa, Tonga
Me‘a ‘a e Tangata‘eiki ‘Amapasitoa Siaina ki Tonga, Cao Xiaolin ‘i hono foaki ‘o e ngaahi Mīsini ki he Ngoué mo e Ngaahi Naunau ki he Akó mei he Pule‘anga FakaVahe ‘o e Vāhenga Guangdong, Lēpapulika ‘o Siainá ki he Pule‘anga ‘o Tongá. (Pulelulu, 12 Sānuali, 2022)