You are here

Results for BHC

Friday 17 November 2023
thumbnail

Nuku'alofa, Tonga
Koe fuofua ‘a’ahi mai ‘a e Minisita ‘o Pilitānia ki he Indo-Pasifiki, Rt. Hon. Anne-Marie Trevelyan ki Tonga ni ‘i he efiafi Monite ‘o e uike ni. Ko ‘ene fuofua ‘a’ahi mai ia hili hono toe fakaava koia ‘a e 'ofisi 'o e Talafekau Lahi ‘o Pilitania 'i Tonga ni, ‘i he ta’u 2020.