You are here

7086 Tonga Power Ltd vehicle tender 12-26 January 2023

TPL logo

TONGA POWER LIMITED

FAKAAFE TALAMAHUINGA MAI

TALAHUINGA FIKA 712

‘Oku fakaafe’I atu heni ke mou talamahu’inga mai ki he ngaahi me’alele ‘a e kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ’ihe tu’unga pea mo e feitu’u pee ‘oku tau ‘I aii:

  1. Oku mau tuku atu ‘ae fakamahu’inga ki he me’alele takitaha moe faka’amu te mou talamahu’inga mai ‘I he mahu’inga ‘oku ha atu pe ‘e to e ma’olunga ange ‘I ai.
  2. Kuopau ke ke faitohi pea fakatu’asila mai ‘a ho’o talamahu’inga ki he tu’asila ‘a e kautaha ‘oku haa atu ‘o ‘ikai toe tomui ‘I he ‘aho Tusite 26, ‘o Sanuali, 2023.
  3. Ki ha toe fakaikiiki ange ‘o fekau’aki pea mo e talamahu’inga ni, kataki fetu’utaki mai pe ki he tokotaha pe fika telefoni oku ha atu ‘I heni.

Malo mo e Faka’apa’apa atu
Tonga Power Limited.

Tu’asila;

CEO,
Matatoa Head Office,
Nuku’alofa,
Tonga.

Tokotaha ke fetuutaki ki ai: Elisiva Tupou

Fika Telefoni: 7863224

eahotaeiloa [at] tongapower [dot] to

--

Matangi Tonga Online ref. #7086 Tonga Power Limited 12-26 January 2023