You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Koeha koa e fakalelea filo 'oku fai

Tonga

'Etita,

Ko 'eku ki'i fehu'i pe 'aku hili hono lau e ngaahi feme'a'aki 'a e Falealea 'i he Lipooti ko ia 'a e Komisoni ki he liliu fakaolitikale. 'I he'eku lave'i vaivai ne 'ikai ha ngaahi fokotu'u (recommendation) ne ha he lipooti ko eni. Ka 'i he ngaahi feme'a'aki 'a e Falealea 'oku nau tipeiti kinautolu 'o hange kuo 'osi maau e lipooti.

Ko 'eku fehu'i fefe leva ka 'ikai ke tatau e me'a kuo nau felotoi mo feme'a'aki ki ai mo e lipooti 'e fakahu atu 'i Novema. Kapau 'e 'ikai ke nau tali, koeha leva hono 'aonga e Komisoni. 'Oku tau manatu kotoa pe ki he komiti ne sea ai e Tu'i Pelehake kuo pekia pea pehe ki he Tapatolu.

Faka'apa'apa atu

Samiu Sika