You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fakafoki 'a e 'u tofi'a ki he pule'anga

Nu'usila

'Etita,

Kou nofo pe 'o malie'ia he felaafoaki 'a Taniela Fale mo Tevita U. Langi 'o kau ki he lao pea mo e Tu'i pea 'ohake ai mo e kelekele peau pehe kei ki'i fiekau atu he talanga.

'Oku tau nofo atu eni 'o fakatatali ki he ola 'o e ngaue ki he liliu fakapolitikale. Ko e me'a 'oku ou mahu'inga'ia ai pea kou tui mahalo mo e tokolahi, ko e kelekele. Kuo finangalo 'a King Siaosi Tupou V ki he liliu pea ko e sitepu mahu'inga ia. Ko 'eku hoha'a na'a hoko e liliu ko ha me'a ke mole ai e kelekele.

Ne 'osi fakahu atu foki 'e he ni'ihi e kau fakafofonga 'enau lao fakaangaanga ki he Falealea 'i he 2006 ke fakafoki e kelekele ki he pule'anga. Ko e liliu 'oku tau teu ki ai ko e pule 'a e tokolahi, pea kapau 'e loto e tokolahi ke fakafoki e kelekele ki he pule'anga me'a ni te tau hange ko e ngaahi fonua temokalati kehe.

Tau fakatata'aki pe 'a Nu'usila 'oku ofi mai pea 'i ai 'eku ki'i 'ilo lefulefu ki ai. Neongo 'ete fakatau e 'api, 'oku te kei totongi fakata'u e rate ki he kosilio (council), 'ikai ngata ai kapau 'e fai ha'ate ngaue hoto 'api, hange ko ha keli ha luo pe ta ha fu'u 'akau kuopau ke ma'u ha ngofua mei he kosilio. Kaekehe ko e ki'i hoha'a pe na'a lava ke tokoni mai 'a ha'a taukei ke veteki mo fakamaama e kaveinga ni.

Faka'apa'apa atu,

Pola Loiti

polaloiti [at] yahoo [dot] co [dot] nz