You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Fele 'a Motolo

Nuku'alofa, Tonga

'Etita,Kuo lahi fau 'a e ngaahi laulea kihe tukunga koeni kuo a'u ki ai 'a Tonga mo e feinga liliu fakapolitikale. Pea ko hono mo'oni 'oku tangi 'a e loto kotoa 'i he sio atu ki hono tutu pehe'i 'o Nuku'alofa, ki he mole 'a e mo'ui, ngaahi pisinisi, mo e si'i ngaahi ngaue'anga ne fai ha ngaue laulau ta'u kiai 'aha ni'ihi ko hono feinga'i ha ma'u'anga mo'ui pea tutu 'o vela 'osi'osi 'i ha ngaahi lau houa si'i pe.'Oku fai mai foki mo e ngaahi fakamatala kehekehe 'i he mitia 'o hange kuo fai ha fetukuaki'aki 'i he vaha'a 'o e pule'anga mo e kau feinga liliu mo hono kau poupou ki he makatu'unga 'o e ngaahi maumau koeni ne fakahoko 'i Nuku'alofa pea pehee ki he ngaahi pisinisi 'a e kau Siaina.Ko e me'a 'oku mahino lelei mai meihe ngaahi fakamatala 'oku 'i ai e motolo 'e 3 ki he fakalelei fakapolitikale 'oku pehe na'e lolotonga fai kiai 'a e ngaue. Ko e motolo 'uluaki e ne fakahu mai meihe Komiti 'a e NCPR(Tu'ipelehake), motolo fika ua 'a e PNCPR ('Akilisi Pohiva), pea fika tolu leva 'a e motolo 'a e pule'anga na'e fakahu mai 'e Feleti Sevele!'Etita kataki mu'a kae fai mai 'e taha hena ha fakamaama kihe'ete ta'e mahino. 'Oku mahino 'aupito kiate au 'a e ngaue koena ne fai 'ehe komiti 'a e Tu'ipelehake 'a ia ne hoko atu 'e Sitiveni Halapua hili e pekia 'a e Tama Tu'i Pelehake. Pea 'oku mahino foki ko e komiti koeni ne mokoi ki ai 'ene 'Afio pea loto ki ai mo e Fale Alea fakataha mo e kau fakafofonga 'o e kakai ke nau fai 'a e 'Talanoa' mo e kainga pea fakahu mai 'a e lipooti ki he Fale Alea 'o e ola 'o e 'Talanoa' ne fai.Lolotonga hono kei fakahoko 'e Sitiveni Halapua 'a e lipooti koia 'a e NCPR 'i Fale Alea (te'eki ke 'osi hono fai 'o e lipooti koia), kuo me'a atu 'a e 'Eiki Palemia ia ki he Tonga T.V mo e letio 'i he 'aho 11 ia 'o 'Okatopa 'o fakaha ai kihe kakai 'a 'ene ta'e fiemalie ki he lipooti koeni 'a e NCPR, pea ne hanga ai pe 'e ia 'o fakaha mo fakahoko mai 'a e motolo ia 'e taha 'o taku ko e motolo ia 'a e Pule'anga ki he liliu fakapolitikale 'a e fonua.Ko e fehu'i leva eni!1. Ko e NCPR, ko e komiti koia na'e ngaue kihe pule'anga fe? Kapau na'e 'osi loto ki ai 'a e Fale Alea pea mokoi ki ai mo e Tu'i 'o Tonga (Taufa 'Ahau Tupou IV) na'e kei lakoifie he ngaahi 'aho koia, ko e komiti leva ia 'a e Pule'anga Tonga pe 'ikai?2. Na'e totonu mo fakapotopoto nai 'i he fengaue'aki faka Fale Alea ke tu'u atu 'a e Palemia ki he T.V mo letio 'o toe fakahoko mai ai 'a e motolo 'e taha lolotonga ko ia 'oku te'eki ke 'osi 'a e lipooti koia 'a e NCPR hono fakahoko ki he Fale Alea?Didn't the Prime Minister, Feleti Sevele here made a fundamental procedural error and political mistake that steered the country into the chaotic situation that ended up with the so called Black Thursday?The fact that the Prime Minister announced his model that he referred to as the government model outside the parliament while the NCPR report is presented in the Parliament, undermined the parliamentary process within which the NCPR was presented and discussed.More importantly, and unfortunately for Tonga as a whole, the Prime Minister's alternative model and the way it was announced and introduced through the media Outside the Parliamentary Process effectively destroyed the pro-democracy leaders' faith in working together Within and Through the Parliamentary Process and thus undermined their trust in the Prime Minister and his motives.Apparently, the Prime Minister tried to control the process of the political reform by taking it Outside the control of the parlimentary process which guarantees accountability and transparency.The pro democracy leaders (I think) and supporters took advantage of this very wrong move, poor judgement and procedural error made by the Prime Minister to push forward with their own agenda.Nevertheless, this is not an excuse for the heartless and stupid acts projected on Nov. 16th. The perpetrators no matter who of such acts must and should be brought to justice.Faka'apa'apa atuAnuanu Fakafe'atu-kihe-sina.

afakafeatukihesina [at] yahoo [dot] com