You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko fe 'a e 'u ma'u'anga ivi fo'ou?

Auckland, New Zealand

‘Etita,

‘I ’Epeleli ‘o e ta’u kuo ‘osi pea lolotonga e ngaahi laaulea ki he mamafa e ‘uhila, ne tohi mai ‘i ho’o paenga e tangata ko Peter P Goldstern mei he Shoreline ‘o fakalau mai ‘a 'ene ngaahi fakatotolo ki he ma’u’anga ivi fakafo’ou (renewable) ‘o kau ai e peau (wave), koe fuel cell pea faka’osi’aki e fo’i wind-hydro (vai'ea) ke tu’u ‘i ‘Eua kae fakapipa mai ki Tongatapu. Tokua ‘oku ngaue’aki ‘eni ‘i Okinawa pea ‘e lelei ki Tonga. Ko ‘ene ngaahi fokotu’utu’u ne fu’u fakaoli fau kae toe fakaoli lahi koe toe lisi mai ‘ene ngaahi fuhinga mata’itohi ‘i mui hono hingoa pea moe ngaahi ‘univesiti ‘o hange koe MIT pea moe Uni of Washington, etc. Koe fa'ahinga fakapulou 'oku lahi 'asi pe he ngaahi fonua langalanga hake.

Kuo taimi ke ‘asi mai e mataotao ni ‘o tala mai e ola ‘o ‘ene ngaahi fakatotolo pea kapau ‘oku toe vahe kilukilua moia ki he nothing pea koe toki me’a pango malie ia. Ki’i loi mai pe mu’a kuo nau kamata ‘ahi’ahi’i hono ngaue’aki e lolo niu ke ngali ‘oku ‘iai ha mata’i feinga ke ma’ama’a e ‘uhila!

‘Ofa atu

Sailosi Finau

sailosifinau [at] yahoo [dot] com [dot] au