You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko e fakaafe mei Ma'ananga

Canberra, Australia

'Etita,

Kou fakamalo lahi atu neongo ko e Tangata pe ko Hao’uli kuo ma ‘osi femataaki mo fekita. Kia Moimoiangaha kou faka’amu ketau fekita ha ‘aho pe ko ha’o lava ange ki Ma’ananga keta polave ai, ka e ‘ata e paenga ni, pea kia ‘Ofa-ki-Tonga kataki pe ‘oku ‘ikai ke u ‘ilo’i pe ko e Tangata koe pe Fefine koe, ka kou to e fakamalo atu pe, pea tau tui pe ne ai ha me’a mahu’inga mo lelei ne ako he matanga mei he’etau palalau.

Kia Kristenssen Halatokoua kou fakamalo atu he tanaki mai  kaveinga fo’ou...” mo mahu’inga faufaua ketau hoko atu ki ai fekau’aki mo e ‘Tala ‘o Lo’au mo Ma’ananga...”, pea kou fiefia lahi ke fai ha lave atu he’ilo na’a ‘aonga pe to e fakatupulekina ai ‘etau ‘ilo.

Pea kapau te ke to e fie ‘ilo ki ha ngaahi konga e talanoa malie faufaua ni ‘i hotau talatukungutu mo e talafakafonua pea ke kataki ‘o vakai atu ki he Planet Tonga ki ha fakama’opo’opo konga lalahi ai ki he konifelenisi hono 7 ‘a e Lo’au Research Society (LRS) ne fai ‘i Tonga he ta’u ni pea ‘oku to e aipe mo ‘eku fakamatala faka-Tonga he’enau ‘article’ mahalo ki he ngaahi Ha’a mo e Tala ‘o Lo’au, pe ko ha’o lava hake ki he’emau Ma’ananga

http://groups.yahoo.com/group/LoauRS/ he ‘oku lolotonga fai pe ai ‘a e fekeli ki he Tala ‘o Lo’au talu mei he 1999.

Ko e fuofua ‘api ne ui ko Ma’ananga he kuonga mai kimui ko e ‘api ‘i Sia’atoutai ‘i Nafualu, pea ko e fika ua ‘eni ‘a e LRS. Mahalo ko e fakalavelave atu pe ‘ena.

Faka’apa’apa atu,

Siosiua F. P. Lafitani Tofua’ipangai

...‘Api ko Ma’ananga

Lo’au Research Society (LRS)

pouvalul [at] aapt [dot] net [dot] au