You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Lo'au tokoni mai

Sydney, Australia

'Etita,

Tulou! Si'oto 'ofa atu, Siua fakamolemole atu ka ke hanga 'o tukumai ha ngaahi me'a 'oku fekau'aki mo Lo'au mo hono 'api ko Ma'ananga, he kuo he atu 'a ho'o poini mahu'inga 'o noa'ia hono natu 'e 'Ofa ki Tonga mo 'ene kau Tama, he lalo kapakau 'o e 'Ikale.

Lo'au Research, ko e ngaahi fie 'ilo 'eni ke tokoni mai ai ke tau talatala noa, 'oku mahu'inga ange ia he fefakatonutonu'aki ko'ena 'oku mou toe hihipa atu ki ai, ko ha Research Center, tautau tefito he 'Univeesiti, ko 'ene 'alu atu pe discussion 'o aafe, mei he founga 'oku ngaue'aki ki he research pea holo mui leva ke evaluate, pe 'oku 'i fe 'a e palopalema.

Mahino mai kuo he 'a e 'alunga na'e tonu ke 'i ai 'a e fakakikihi, holomui leva, 'oku 'ikai 'uhinga ia ko ho'o fo'i he fakakikihi, ka koe mahino 'oku 'ikai 'aonga 'a e ngaahi source ('o hange ko e tohi 'a 'Ofa ki Tonga) na'ake kumi kiai ki he taumu'a pe ko e poini 'oku fai kiai 'a e talanoa. Ko e taimi ni 'oku lele noa'ia, ka mou fakamaama mai kapau 'oku 'i ai ha maama pehe hena-

1. Ko Lo’au ko e tangata(human) pe ko ha fa’ahinga monumanu, ‘otua, ko e fo’i piliote, pe ‘epoki, ko e ha leva ‘ene mahu’inga ki he nofo ‘a ono ‘aho, pea ko eha ‘ene ‘aonga fakasosiolosia ki he nofo ‘a e sosaieti Tonga he ‘aho ni ‘i he ‘elia ‘o e faiongoongo?

2. Ko Ma’ananga, na’e ‘uhinga ki he ha, mahino pe kapau ko e tonu ia ko e ‘api ‘o Lo’au, ko e ha ‘a e Ma’ananga ‘i he’ene tu’u kimu’a (preLo’au), pea toki hoko mai ‘a e faka’uhinga ko e ‘ilo e me’a kotoa kimu’a ‘oku te’eki ke tapua pe fakalea atu, tau pehe pe ko hono ‘afa’i ‘o Lo’au ‘o fakatatau ki he ngaahi laulea kimu’a ‘e fekau’aki mo Lo’au ko e poto.

Kataki tokoni mai he na ki he ta’emaa’usia kuo hoko ki hoku ‘uto keu ‘ilo ha me’a, ko ‘ene hala ko e palopalema kehe ia, te u toki tafa fakalosika-akiolosia ia ‘e au ‘amui, ka ‘oku ou loto ke tau feako’aki ha me’a ‘oku leleiange, pea neongo pe ‘oku ‘ikai ko ha univeesiti ‘a e website ni ka ‘oku hoko ‘a e ‘initaneti ia he ngaahi ‘aho ni ‘i mamani ko e konga ‘o e mo’ui.

‘Ofa atu mo e Hufaki

Kristenssen Halatokoua

hhkatenisilaw [at] yahoo [dot] com