You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Longolongo'aevalu mo Fifita mo melino a

Rotorua,New Zealand

'Etita,Hufanga atu he fakatapu kau tali atu kihe si'i mamahi 'o Sailosi. Ko hono 'uhinga 'oku ke lavea noa ai ko e 'ikai te ke piki kihe fakapalofesinale ho'o tohi 'oku ke lau kiai, kake ta'e faka'apa'apa'i ai 'e ko e mo lomekina 'eku totonu mo e tau'ataina 'eku tohi.Ne 'ikai fuoloa 'a e pulusi mai 'o 'eku fuofua tohi 'o tali kihe tohi 'a Longolongo'aevalu 'ihe 'aho 3/08/2006 'Faka'ofa 'a lauvale', kuo ke tohi mai leva ko e Finau Sailosi ki he'eku email mo e fu'u fo'i tafulu mo fakaanga. Na'a ku tali fakapolofesinale atu ho'o tohi 'o kole atu ke 'oua mu'a te ke toe tohi mai kihe 'eku personal email kake tohi fakahangatonu kihe Matangi Tonga 'oka 'oku ke fie kau he tautoa.

Na'e 'ikai pe te ke ufi mo 'unua kake toe tali mai 'aki 'eku kole 'aki 'a e fu'u fo'i fakapunake kapekape. Lolotonga 'eni 'oku ou kole ki hoku ki'i 'uhiki ke ne kumi pe tene 'trace' 'o ma'u 'a e 'hard drive' na'e 'omi mei ai 'a e email 'a Longolongo'ae valu mo ho'o tohi Sailosi.Sailosi 'oku tau fononga he 'oseni 'oe tekinolosia pea me'apango ia koe fika tatau pe ho'o 'hard drive' mo e 'hard drive' ne 'omi mei ai 'a e tohi 'a Longolongo'aevalu 'ihe'eku email.Fakamolemole 'o faka'apa'apa'i 'eku totonu mo'eku tau'ataina. Ka 'oku ou kole atu leva ke 'oua teke toe tohi mai 'ihe 'eku personal email pea ke fakamolemole mua' 'o tali. 'Oku ngali fakapalofesinale ange ho'o fo'i laka ko 'eni 'o ave kihe Talanga 'a e Matangi Tonga kae 'oua te ke toe fakafonu 'spam' 'e ko e 'eku email.Tu'a 'ofa atu

Fita

mr_spindle [at] hotmail [dot] com

'Etita - Kuo tau melie 'i hono talanga'i 'a e me'afaka'eiki 'a e Fale 'o e Tu'i.