You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Kuo tau langa Hall lolotonga e faingata'a fakapa'anga'

USA

'Etita,

'Oku 'ikai keu 'ilo pe 'oku ou ngangau 'ulu pe ko e ninimo 'i hono lau hifo 'o e fakamatala ki he langa 'o e (Confrence Hall for the Oct Forum of Pacific Leaders). 'Oku tau lolotonga mapuhoi he ngaahi 'aho ni ko e toumo'omo 'o e tu'unga fakapa'anga. 'Oku 'i ai 'a e ongo fu'u holo, (fale sipoti Atale & Kuini Salote Hall) ke ngaue'aki 'e Tonga ki he ngaahi fakataha pehe ni kae taataanaki ha pa'anga 'i hono ngaue'aki'. Ko e langa 'o e fu'u Hall fo'ou mo mafafa pehe ke nofo ai e mongomonga mo e fanga kuma 'oku kumi kai holo he Maketi Talamahu?

Ko e fa'u 'o e Hall ko 'eni 'oku fakafuofua 'e fe'unga hono mahu'inga mo e pa'anga 'e 3 miliona, mahalo 'e ngali 'aonga ange hano tokoni'i 'o e si'i tu'unga matu'a 'oku faingata'a'ia 'i hono fa'u e fu'u fale ko 'eni neongo ko e tokoni mei Siaina. Kapau 'oku 'i ai ha fakakaukau 'e toe ma'olunga ke fakamatala'i mai hono 'uhinga hono langa 'o e ngaahi fale 'e tu'u ta'e ngaue'aki 'e he kakai, pea 'oku fiema'u ho'omou tokoni ke tau talanoa ki he fakakaukau'.

'Oku ha he fakamatala ko e fakataha 'oku 'aho pe 'e tolu pea 'oku hange kiate au 'oku fakafuofua 'a e mahu'inga 'o e Hall ko 'eni' ki he pa'anga 'e 1 miliona ki he 'aho. 'Oku ou mahamahalo pea hange 'oku mahino mai ko e ngaahi naunau 'e fai 'aki e fakataha ko e siueli pe mo e koula. 'Oku ou kole fakamolemole he ta'e mahino kuo te a'usia', ko hono fehu'ia pe 'ona he 'oku tanaki efu pe 'a e ongo fu'u Hall na'e langa tatau pe mo e Hall ko 'eni 'oku teu langa. 'E faifai pea mo'oni e lau 'a kau kavatonga, mahalo ko e 'ai pe ke fai ha tau Hall.

'Oku ou tui kapau na'e faka'osi ai leva e Hotele 'o Wong 'e 'aonga lahi 'aupito he 'oku lava ai pe 'a e mohe moe fakataha he 'aho 'e tolu 'e fai ai e fakataha lahi mo mahu'inga taha 'i mamani'.

'Malo e ngaue langa Hall lolotonga e feinga ke ma'u e 60%,70%,80%.

Siosaia Moimoiangaha

siatahi [at] yahoo [dot] com___________________