You are here

Letters

Hoha‘a ki hono fakamalohi'i fanauako ke fakamo‘oni tohi tangi

Nuku'alofa, Tonga

‘Oku ‘iai ‘a e hoha’a ‘a e Women and Children Crisis Centre ki he fakamatala fekau’aki mo e tohi tangi kuo tufaki holo ‘i Tonga ni ‘i he fanauako ke nau fakamo’oni ki ai ke fakaha ‘aki ‘enau ta’eloto ke fakamo’oni ‘a e Pule’anga Tonga ki he CEDAW.

Ko e hoha’a;

  1. Ko e fakamo’oni ‘a e fanau ‘i lalo ‘i he ta’u 16 (minor age) ta’eloto mo ‘ilo ki ai ‘a e ngaahi matu’a ‘oku fakata’e’aonga’i ia fakatatau ki he Lao Aleapau (Contract Law).
  2. ‘Ikai ke fakahoko ha talanoa fakama’ala’ala ‘a e ‘uhinga ‘o e Tohi Tangi pea mo ha talanoa ke fakama’ala’ala ‘a e Konivesio ke mahino ki he fanauako ke makatu’unga ai ‘enau fakamo’oni.
  3. Ki he ako’anga ‘a e ngaahi siasi kenau fou ‘i he founga totonu ‘aki hono fakafou ‘i he Taki ‘o e siasi ke ne tali kimu’a pea toki tufaki.

‘Oku tui ‘a e Women and Children Crisis Centre ‘oku ui eni ko e fakakouna’i ‘a e fanau kenau fakamo’oni makatu’unga ‘i he ‘enau ma’u hala, ta’e’ilo mo e ta’eloto kiai fakataha mo ‘enau matu’a.

‘Oku mau kole atu ki he Pule’anga ke mou fakatokanga’i makehe ange ‘a e tafa’aki ko eni ke fakapapau’i ‘oku fou ‘i he founga totonu.

Kapau ‘oku ‘iai ha ‘apiako ‘oku nau fiema’u ha fakama’ala’ala fekau’aki mo e Konivesio ni, fetu’utaki mai ki he Women and Children Crisis Centre ‘i he Tungi Colonnade.

Ki ha toe faka’eke’eke fetu’utaki mai ki he ofa [dot] guttenbeil [at] gmail [dot] com pe ko e telefoni 22240.

- 'Ofa Guttenbeil, WCCC.