You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko e mafai ia 'o e tu'i ke fakanofo pe fakamaloloo'i ha minisita

Hofoa,Tongatapu

'Etita,

Tulou mo Sione Fonua mo e Paati Tu'uloa kae 'oatu ha lave ki he me'a fekau'aki mo e kau Minisita/Palemia 'a e fakalao/pe 'ikai 'enau kei hoko atu fakatatau mo e ongoongo 'a Pilinisi Lavaka Ata he taimi 'o Tupou IV, ne lave ki ai ho'omou ongoongo fakamuimui koeni 'oku tufaki holo.

Fefe nai e konga koeni: Ne 'ikai maumau, pea 'oku 'ikai maumau, ha kupu he Konisitutone he ko e mafai pe ia 'o e Tu'i ki hono fakanofo minisita ha taha, ne ngaue'aki ke fakanofo Minisita e kau tama ni. 'E ala kalo nai e kau tama ki he tafa'aki ko ia?

Hange pe ko ia kuo mou lave 'ilo, 'oku foaki he Konisitutone 'a e mafai 'o e Tu'i ke ne appoint ha minisita, pe palemia, pea ko e taha koia te ne hokohoko atu he lakanga kae 'oleva pe ke ne toki tala atu ke malolo ki 'api? 'Ikai nai ko e me'a tatau pe ia 'oku lolotonga hoko he lolotonga ni - kia Feleti mo me'a?

Ko e ongoongo koia ne talamai 'e Lavaka Ata 'oku 'i he malumalu pe ia 'o e mafai fakakonisitutone 'o e Tu'i, pea kapau koia pea ta 'oku kei fakalao pe 'enau 'i he lakanga - kapau te nau kalo ki he tafa'aki koia.

Mahalo pe ne mei ta'efakalao kapau na'e liliu 'a e Konisitutone 'o fakatatau mo e me'a ne talamai, pea kapau ne liliu ke na fenapasi pea hili koia kuo 'ikai ke nau foki mai nautolu hili e ta'u 'e 3, pea 'e ta'efakalao leva ia he'e fepaki mo e Konisitutone. Ka kuo mou mea'i pe ne 'ikai ha liliu 'e taha ki he Konisitutone. Koia ai ko e tu'u lolotonga 'oku nau 'i he malumalu pe 'o e mafai fakanofo Minisita 'o e Tu'i.

Ko e 'oatu pe ena ke fai ha vakai ki ai.

Faka'apa'apa atu

Kaniseli Tupou

Hofoa

kaniseli [dot] tupou [at] hotmail [dot] com...”">kaniseli [dot] tupou [at] hotmail [dot] com