You are here

Letters

Fakapoto'i hono totongi e hiki vahenga 'a e PSA mo e PRs

USA

'Etita,

Ko e fokotu'u fakakaukau malie kuo tuku mai 'e Sione Lousiale kihe fakakaukau ko'eni ke tukuhau'i e kau pisinisi 'oku tupulaki 'enau ngaue. Ko e fo'i fokotu'u kuo fai 'e he kau fakafofonga 20% 30% 40% ko e fakapoto'i pe ia 'o hono tu'usi vaeua e hiki ngalivale koia ne fakahoko he ta'u kuohili 60% 70% 80%. Ko e me'a 'oku mahino mai he fo'i 'aliaki ko'eni he 'oku fokotu'u 'e he kau fakafofonga ke tautea e kakai 'aki e fehalaaki 'a e PSA mo e 60% hiki vahenga 'a e kau PRs.

'Oku fakaoli 'aupito e fe'ave'aki 'oku fai 'o hange koia ne fokotu'u 'e 'Akilisi mo 'Uliti ke tu'usi honau vahenga (kau fakafofonga) pea 'i he mahino pe 'a e 'ikai tali e fakakaukau pea nau tafoki hake pe 'o fakanafala e mo'ui si'i kakai 'oku ngaue'i honau kakava, malie!

'Oku 'i ai e lea Tonga 'oku pehe "Sio e mata kae hoka e tala" pea 'oku 'uhinga ia ko e sio mai pe kau PRs kihe fetaa'utu'i atu e kakai tauhi fonua kae fai pe hono fanafanahi e teu tamate'i. 'Oku faka'ofa lahi e kakai he kuo 'ikai ke kei tonu e faka'uto'uta 'a e kau fakafofonga kuo nau hange ha kau kavatonga kuo nau kona kuo vave ange 'alu ki mu'ii he 'alu ki mu'a.

Kuo 'osi hifo pe hono fakamasiva'i e 'ikonomika 'a e fonua kuo teuaki eni hono fakamasiva'i e kakai fakafo'ituitui 'o e fonua, malie!

Joshua Moimoiangaha

siatahi [at] yahoo [dot] com