You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Motuki 'a e kave'ikoula 'o e faka'apa'apa 'e Pangai Si'i

Nu'usila

'Etita,'Oku ou fakatulou mo e ha'ofanga ni kae fai atu e ki'i faka lavelave ki he me'a 'oku fai ki ai e ki'i hoha'a. Kuo hoko eni 'a Pangai si'i ko ha lingi'anga veve (hufanga he fakatapu). 'Oku 'ikai ke u 'uhinga ki he falukunga kakai 'oku nau nofo ai ka ko e ngaahi me'a 'oku hua'i ai 'e he kakai 'oku nau nofo ai. Ne 'osi atu e tukungaue mo e fai pe me'a tatau ai pea 'oku ou tui 'oku 'ikai ke hoa ia mo e fonua lotu ni pea 'ikai ngata ai kuo motu e kave'ikoula 'o e faka'apa'apa he nofo 'a Kainga. 'I he ngaahi 'aho ne toki 'osi ne uki 'e 'Uliti mo 'Akilisi e kakai ke nau fakataha hake ki Pangai si'i. 'Oku 'ikai ke u fakafepaki'i e totonu 'a e tangata ki he fakatahaa pe fakaha 'ene fakakaukau ka ko e fa'ahinga fakakaukau 'oku fakaha mai. Ko e ngaahi me'a ne ha mai he ngaahi lea ne fai ai ko e lea ta'efaka'apa'apa mo ta'etaau ki he kau taki pea mo e kau minisita. Koeha ka 'ikai ke nau 'ai ha kaveinga ke nau lea ai pea ngata ai kae tuku e veve he 'oku feinga e potungaue mo'ui ke hiko e veve mo e lango.

Ko e kovi taha ko e kau taki he falukunga kakai ni pea 'oua na'a loi mai e kau fakafofonga 'o e kakai 'oku 'ikai hanau kaunga ki ai. 'Ikai ke nau ta'ofi ka nau kata mo e faka'ai'ai, me'a ni ko e fa'ahinga taki ia 'oku tau sio ki ai. Mo'oni pe si'i tangi 'a e Tu'i Lakepa 'i he fale pea pehe kia Lasike 'ene hoha'a he 'oku 'ikai ha lelei 'e fakataumu'a ki ai e nofo mo e ngaue 'i Pangai si'i ka ko e lingi veve pe mo e fakatupu kovi. Mahalo na'a 'oku sai ange pe tau e ngaahi pena mo e faikava he katoanga 'i Pangai si'i 'i he'enau lea kovi mo ta'etaau. Kuo popula eni mo e falealea 'o Tonga ki he'enau longoa'a. Huanoa kapau 'e fai ki honau loto. 'Oiaue Tonga ee!!!.Faka'apa'apa atu,Pola Loiti

polaloiti [at] yahoo [dot] co [dot] nz