You are here

Talanga 'i he lea faka-Tonga

Ko e ki'i mate loi pe

Alaska,USA

'Etita,

'Oku 'ikai ke u tui 'oku mate e konisenisi'o e kau fakafofonga', pea kapau na'e mate ko e ki'i mate loi pe he kuo nau ta'utu he sea' 'o kai momona pe mo lohiaki'i si'i kakai. Ko e ta'e 'ofa mo'oni mo e hia fai 'ilo, ko e hia matea mo e tamate ta'e halaia. Kapau na'e mate honau knoisenisi na'e 'ikai fai ha hiki vahenga ia. Ko e me'a 'eni 'oku ui koe "hia fai he 'ilo'ilo pau" pea hange ko e lau 'a e kau kavatonga' "ko e sio atu pe ki he (kalekale si'i matu'a' mo e ninimo he lahi e loi) kae taamoloki hifo pe. Kuo taimi ke tuku e kau fakafofonga kotoa pe ki tu'a kae tuku mai e kau popula mei Hu'atolitoli ke nau tokoni he tenau 'ofa ange kinautolu.

Malie Tonga

S. Moimoiangaha

LAX [dot] RAC [dot] Room [at] AlaskaAir [dot] com