You are here

5187 Min Finance Tender 27 Nov - 6 Dec 2019

Potungaue Pa’anga

FANONGONONGO TALAMAHUINGA

Hou’eiki mo e kainga, ‘oku fakaafe’i atu heni ke fai mai ha’amou tohi talamahu’inga ki he ngaahi me’alele mo e koloa ‘ae pule’anga, ‘a ia ‘e lava ke mamata’i ‘i he potungaue ngaahi ngaue lalahi (moi) pe koe potungaue takitaha ‘oku lolotonga ‘i ai ‘o fakatatau kihe feitu’u takitaha ‘oku fakaha atu ‘i he lisi ‘oe ngaahi koloa takitaha.

Kataki kae fakatu’asila mai ho’o tohi talamahu’inga ki he sea, komiti ‘oku ne tokangaekina ‘ae ngaahi koloa motu’a ‘ae pule’anga, potungaue pa’anga, nuku’alofa, ‘o ‘oua ‘e to e tomuiange ‘i he taimi 4:30 efiafi ‘aho falaite 06 ‘o tisema, 2019. Ko e tohi kotoa pe, ke fakahu fakataha mai ia mo e peseti ‘e hongofulu (10%) ho’o talamahu’inga pea fokotu’u ai mo ho’o fika telefoni ke mau fetu’utaki atu ki ai. Fakatokanga’iange ‘oku ‘ikai ke toe tali ha sieke ‘i  he talamahu’inga ni.

Ki ha’o to e faka’eke’eke, kataki ‘o fetu’utaki mai ki he va’a tokangaekina e ngaahi koloa ‘ae pule’anga, potungaue pa’anga ‘a tonga, st george government building (ground floor) kia falakiko ‘asisi po’uhila ‘i he 7400 700/740039 pe ko e telefoni to’oto’o fika 771 8800 pe koe apouhila [at] finance [dot] gov [dot] to.

Faka’apa’apa atu,

Komiti ‘oku ne tokangaekina ‘ae ngaahi koloa motu’a ‘ae pule’anga.

Vahefonua Tongatapu

Potungaue (Ministry)

License (Laiseni)

Location (Feituu)

1.  Vaa Launga Maae Kakai (Ombudsman)

 • (5) Air Conditioning

-

 • Mosimani Omb Old Office

2.  Potungaue Ki Muli (Ministry of Foreign Affairs)

 • Car Buick
 • Car Buick
 • Car Buick
 • Car Buick
 • P1567
 • P1568
 • P1569
 • P1601
 • MOI
 • MOI
 • MOI
 • MOI

3.      Potungaue Ngaue Paanga (Ministry of Finance)

 • Car Buick
 • Car Buick
 • P1531
 • P1510
 • MOI
 • MOI

4.      Potungaue Fefakatauaki & Fakalakalaka Fakafonua (Ministry of Trade & Economic Development)

 • Shuttle Van
 • P1014
 • MOI

5.      Potungaue Pilisone Tonga (Prison Tonga)

 • Heavy Mitsubishi 2002 4m51
 • P1624
 • Prison, Huatolitoli

6.  Potungaue Polisi & Tamateafi (Ministry of Police & Tonga Fire & Emergency Service)

 • Hino 4 Wheel Drive
 • Toyota Truck
 • International (Hino)
 • International (Hino)
 • Mercedes (Tanker)
 • P1390
 • P960
 • P1391
 • P1392
 • P1562
 • TEFS – Nukualofa
 • TEFS – Nukunuku
 • TEFS – Nukunuku
 • TEFS – Nukunuku
 • TEFS - Nukunuku

7.  Potungaue Moui (Ministry of Health)

 • Shuttle Toyota Hiace 2007
 • Car Buick Lsgw 2007
 • Car Volks Wagon Vw 2000
 • Car Mitsubishi Chariot 2008
 • Car Toyota Yaris 1.3l Sedan
 • Van Toyota Ace Cv22 1995
 • Van Toyota Ace Cv221995
 • Van Toyota Ace Cv22 1995
 • P1594
 • P1581
 • P1767
 • P1935
 • P1789
 • P1397
 • P1396
 • P1399
 • Vaiola Hospital
 • Vaiola Hospital
 • Vaiola Hospital
 • Vaiola Hospital
 • Vaiola Hospital
 • Vaiola Hospital
 • Vaiola Hospital
 • Vaiola Hospital

8.  Potungaue Ngoue, Meatokoni, Vaota (Ministry of Agriculture, Foods, Forestry)

 • Car Nissan
 • P1661
 • MOI

9.  Potungaue Fonua & Koloa Fakanatula (Minitry of Land & Natural Resources)

 • Car Buick
 • P1507
 • MOI

10.  Potungaue Takimamata (Ministry of Tourism)

 • Car Hyundai Sonata
 • Car Buick
 • Van Toyota Parado
 • P1565
 • P1741
 • P1751
 • MOI
 • MOI
 • MOI

Vahefonua ‘Eua

Potungaue (Ministry)

License (Laiseni)

Location (Feituu)

1. Potungaue Moui (Ministry of Health)

 • Van Ambulance
 • P1461
 • Niueiki Hospital, Eua

Vahefonua Ha'apai

Potungaue (Ministry)

License (Laiseni)

Location (Feituu)

1. Potungaue Polisi & Tamateafi (Ministry of Police & Tonga Fire & Emergengy Services)

 • Hino (4 Wheel Drive)
 • Hino (4 Wheel Drive)
 • Toyota Truck
 • P1341
 • P1342
 • P956
 • TFES – Ha’apai Branch
 • TFES – Ha’apai Branch
 • TFES – Ha’apai Branch

Vahefonua Vava’u

Potungaue (Ministry)

License (Laiseni)

Location (Feituu)

1. Ofisi Kovana (Governor’s Office)

 • Lap Top

-

 • Ministry of Finance, Vava’u

2. Potungaue Polisi & Tamateafi   (Ministry of Police & Tonga Fire & Emegency Services)

 • Toyota Truck
 • P954
 • TFES – Vava’u Branch