Ki he MatangiTonga,

Ko hoku hingoa ko Finau Tatafu 'oku ake hake 'eku 'ofa lahi ki he ki'i ongo matu'a 'oku na 'asi 'ihe ta 'oku 'ikai ke 'iai ha'ana fanau. 'Oku 'ikai ke ma'u ha'aku me'a ka 'oku ou fie vahevahe atu ki he ongo ki'i matu'a ko 'eni 'a e me'a 'oku ou ma'u.

'Oku ou fiema'u 'ae feitu'u 'oku nofo ai 'a e ongo ki'i matu'a mo hona hingoa keu fetu'u taki kia kinaua. Ko 'eku email address pe 'ena ke mou fetu'utaki mai kia au.

Thank you so very much from the bottom of my heart.