'Etita,

Kole ke u hufanga atu pe 'i he talamalu 'o e Fonua kae 'ataa ke u kau atu 'i he fiekaungaa mamahi 'i he too 'a e taha 'o e kau Mo'unga'i Tangata 'o Tonga, si'i Dr Hu'akavameiliku.