You are here

Results for Veve Lanumata

Tuesday 27 February 2018
Nuku'alofa, Tonga
Na’e tonu ke ‘uluaki kole mai ‘e he tafa’aki kotoa ‘oku nau kākunga ki he tokanga’i e veve ke ‘oua ‘ave e veve lanu mata ki Tapuhia he ko e koloa eni ki he fakalelei kelekelé mo e fefie. - Netatua Pelesikoti-Taufatofua.
1 comment