You are here

Results for Tonga electricity tariff

Thursday 29 December 2022

Nuku'alofa, Tonga
The electricity tariff in Tonga will decrease by 15.1% from 1 January 2023. The new tariff of 101.73 seniti per kWh was approved by the Electricity Commissioners on 19 December 2022 and will be applied over the next quarter for all Electricity Consumers. - Electricity Commission._____ Kuo tali ‘e he Kau Komisiona ‘o e Komisoni ‘Uhila he ‘aho 19 ‘o Tisema 2022 ha totongi ‘uhila fo’ou ko e seniti ‘e 101.73 ki he kilouati he houa ki he tokotaha ma’u ‘uhila kotoa pe ‘i Tonga ni ‘oku ne ngaue’aki ‘a e ‘uhila pea ke kamata ngaue’aki ‘a e totongi fo’ou ni ‘i he kuata hono hoko. - Komisoni ‘Uhila.
Thursday 1 July 2021

Nuku'alofa, Tonga
The total electricity tariff will increase by 10.5%from the current 73.04 seniti per kWh to 80.71 seniti per kWh, from 1 July 2021, following the approval by the Competent Authority of an increase in the regulated price of diesel fuel. The Electricity Tariff is regulated by the Electricity Act and administered by the Electricity Commission.
Monday 26 October 2020

Nuku'alofa, Tonga
This increase in fuel prices during the quarter has resulted in an increase on our electricity tariff from the current electricity tariff of 61.02 seniti per kWh to 63.82 seniti per kWh and was approved by the Tonga Electricity Commission to be effective on 1 November 2020. / Na’e palani ‘e he Kautaha ‘Uhila ke kamata ngaue’aki e totongi ‘uhila fo’ou ko’eni ‘i ‘Okatopa 2020, ka ‘oku toloi ke toki ngaue’aki he ‘aho ‘uluaki ‘o Novema 2020, tu’unga he ngaahi ngaue na’e fakahoko ki hono fakapaasi e totongi ‘uhila fo’ou. - Tonga Power Ltd.