You are here

7934 CARITAS Tonga 3 - 24 May 2024

CARITAS Tonga

Lakanga ‘ata - ‘Ofisa Pa’anga

Fiema’u ha tokotaha ke fakahoko fatongia taimi kakato ‘i he ‘ofisi ‘o e Caritas Tonga ko e ‘ofisa pa’anga. ‘Oku mau fiema’u ha tokotaha ‘oku ‘i ai ha’ane taukei ng‘i he tafa’aki pa’anga pea mo loto fie ngaue foki.

Fiema’u ha toko- taha ‘oku falala’anga mo vekeveke ke fakahoko fatongia ‘i hono tokangaekina ‘a e langa fakalakalaka mo fa- kaivia ‘a e ngaahi famili ‘i he komiuniti.

Ki ha toe fakaikiiki fekau’aki mo e lakanga ni kataki ‘o fakafetu’utaki mai ki he ‘ofisi ‘i he fika telefoni (676) 26-890, email: caritastonga [at] gmail [dot] com pe ko ho’o a’utonu mai pe ki he ‘Ofisi ‘i he Senita Toutaimana, Vaololoa.

Kapau ko koe ‘oku ke fiema’u ‘a e lakanga ni, kataki ‘o fakahu mai ho’o tohi kole ngaue fakataha mo ho’o tohi fa- kamo’oni ako pea mo e cv ki he ‘ofisi pe ko ho’o ‘omai ki he ‘imeili ‘oku ha ‘i ‘olunga.

--

Matangi Tonga Online ref. #7934 CARITAS Tonga, 3 - 24 May 2024