You are here

6343 TPL Tender 12 - 27 October 2021

FAKAAFE TALAMAHUINGA MAI

TALAMAHUINGA FIKA 710

‘Oku fakaafe’i atu heni ke fai mai haámou tohi talamahu’inga ki he ngaahi me’alele ‘a e Kautaha ‘Uhila ‘a Tonga ’ihe tu’unga moe feitu’u pe ‘oku ‘iaii:-

  1. Oku mau tuku atu ‘ae fakamahu’inga ki he me’alele takitaha moe faka’amu temou talamahu’inga mai ‘i he mahu’inga koiaa pe ma’olunga ai.
  2. Kataki kae faka tu’asila mai á hoó tohi talamahuinga ki he tuásila ‘a e kautaha ‘oku haa atu ‘o ‘ikai toe tomui í he ‘aho Pulelulu 27, ‘o Okatopa, 2021.
  3. Ki ha toe fakaikiiki  fekau’aki pea mo e talamahu’inga ni, kataki fetu’utaki mai pe ki he tokotaha pe fika telefoni oku ha atu ‘í heni.

Malo mo e Faka’apa’apa atu

Tonga Power Limited.

Tu’asila;

ACEO,
Tonga Power Limited
Matatoa Head Office,
Nuku’alofa,
Tonga.

Tokotaha ke fetuutaki ki ai: Elisiva Tupou
Fika Telefoni: 7863224
Email: eahotaeiloa [at] tongapower [dot] to