You are here

5602 NRBT Unclaimed Monies 28 Aug - 27 Sept 2020

NATIONAL RESERVE BANK OF TONGA

Unclaimed Monies as of June 2020

Total $973,085.05 Unclaimed Monies

Unclaimed Monies List of 1,582 Account Holders as of June 2020

Please be advised that account holders (owners) of listed unclaimed monies are required to make your claim to your respective banks within 3 months from the first date of this publication. In accordance with section 82 of the Financial Institutions (Amendment) Act 2014 states that any remaining Unclaimed Monies after the three (3) months claim period that have met its expiry date, will be transferred to the government and will become government property.

Kindly note that the advertisement cost will be deducted accordingly. For further enquiries or clarification please contact the Financial Institutions department on telephone 24-057 or email nrbt [at] reservebank [dot] to.

Fakatokanga'i ange ko kimoutolu 'oku lisi atu homou hingoa 'i he ngaahi pa'anga 'oku te'eki ai ke 'eke'i, ke fakahu atu leva ho'o 'eke ki hoó Kautaha Paánga Fakapangike óku ha atu 'i loto 'i he mahina 'e tolu (3) mei he 'uluaki 'aho 'o e fanogonongo ni. Fakatatau ki he Lao (Fakatonutonu) ki he ngaahi Kautaha Fakapa'anga 2014 vahe 82, "ko e pa'anga 'ikai 'eke'i 'i he hili mei heni ha mahina 'e tolu (3) pea kuo laka hake he taú é 5 'ene í he Pangike Pule Fakafonua ó Tonga, 'e tuku atu ia ki he pule'anga pea 'e hoko ia koe koloa 'a e pule'anga Tonga. Kataki 'o fakatokanga'i ange 'e to'o pea moe totongi tu'uaki mei ho'o pa'anga 'eke. Ka toe 'i ai ha'o faka'eke'eke, kataki 'o fetu'utaki mai ki he va'a 'o e ngaahi Kautaha Pa'anga 'i he telefoni 24-057 pe koe meili 'ilekitulonika nrbt [at] reservebank [dot] to.

Click on the link below to see the list of 1,582 account holders with unclaimed balances totalling $973,085.05.

PDF iconNRBT Unclaimed Monies 2020.pdf