You are here

4103 NRBT Unclaimed Monies 7 Aug - 1 Sept 2017

NATIONAL RESERVE BANK OF TONGA

Unclaimed Monies as of June 2017

Total $884,269.57 Unclaimed Monies

PDF iconUnclaimed Monies List of 845 Account Holders as of June 2017.pdf

Please be advised that account holders (owners) of listed unclaimed monies are required to make your claim to your respective banks within 3 months from the first date of this publication.  In accordance with section  82 of the Finanicial Institutions (Ammendment) Act 2014 states that any remaining Unclaimed Monies after three (3)months claim period have met its expiry date, will  be transferred to the government and will become government property.  Kindly note that advertisement cost will be deducted accordingly.  For further enquiries or clarification please contact Financial Institutions department on telephone 24-057 or email nrbt [at] reservebank [dot] to

Fakatokanga'i ange ko kimoutolu 'oku lisi atu homou hingoa 'i he ngaahi pa'anga 'oku te'eki ai ke 'eke'i, ke fakahu atu leva  ho'o 'eke ki hoó Kautaha Paánga Fakapangike óku ha atu 'i loto 'i he mahina 'e tolu (3) mei he 'uluaki 'aho 'o e fanogonongo ni.  Fakatatau ki he  Lao (Fakatonutonu) ki he ngaahi Kautaha Fakapa'anga 2014 vahe 82, "ko e pa'anga 'ikai 'eke'i 'i he hili mei heni ha mahina 'e tolu (3) pea kuo laka hake he taú é 5 'ene í he Pangike Pule Fakafonua ó Tonga, 'e tuku atu ia ki he pule'anga pea 'e hoko ia koe koloa 'a e pule'anga Tonga. Kataki 'o fakatokanga'i ange 'e to'o pea moe totongi tu'uaki mei ho'o pa'anga 'eke.  Ka toe 'i ai ha'o faka'eke'eke, kataki 'o fetu'utaki mai ki he va'a 'o e ngaahi Kautaha Pa'anga 'i he telefoni 24-057 pe koe meili 'ilekitulonika nrbt [at] reservebank [dot] to

Click on link below to see list of 845 account holders with unclaimed balances totalling $884,269.57.

PDF iconUnclaimed Monies List of 845 Account Holders as of June 2017.pdf